ข้ามไปที่เนื้อหา
9 คำคมเดโมคริตุส | ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างแรงบันดาลใจ

9 คำคมเดโมคริตุส | ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างแรงบันดาลใจ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2023 โดย Roger Kaufman

9 คำพูดจาก Democritus - ค้นพบเก้าคำพูดที่น่าประทับใจที่สุดของเขา คำคมที่มีอิทธิพลต่อคนรุ่นต่อรุ่นและยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณได้จนถึงทุกวันนี้

Democritus of Abdera (ประมาณ 460-370 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นคนโบราณ นักปรัชญาชาวกรีกซึ่งเป็นที่รู้จักดีที่สุดจากทฤษฎีอะตอมของจักรวาล

น่าเสียดายที่ผลงานของเขาหลายชิ้นสูญหายไป แต่มีเศษชิ้นส่วนและรายงานอยู่ เกี่ยวกับความคิดของเขา ได้รับการเก็บรักษาไว้

นี่คือคำพูดที่โดดเด่นที่สุดบางส่วนที่มาจากเขา:

9 คำคมเดโมคริตุส | ภูมิปัญญาที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดจากพรรคเดโมคริตุส

สารบบ

เครื่องเล่น YouTube
9 คำคมเดโมคริตุส | ความลึก ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างแรงบันดาลใจ

“ทุกสิ่งคือการเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง” – เดโมคริตุส

“คำมากมายไม่ได้หมายความว่า ภูมิปัญญา." – เดโมคริตุส

“ความสุขไม่ได้อยู่ในทรัพย์สมบัติหรือทอง ความรู้สึกของความสุขอยู่ที่บ้านในจิตวิญญาณ” – เดโมคริตุส

ผู้กล้าหาญที่สุดยังคงเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของของเขาเอง ใจ คิด" – เดโมคริตุส

“การโต้เถียงกับคนฉลาดนั้นง่ายกว่าการเห็นด้วยกับคนโง่” – เดโมคริตุส

ไข่มุกน้ำหยดลงไปในน้ำและพูดว่า: "ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง" - พรรคเดโมแครต
9 คำคมเดโมคริตุส | ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างแรงบันดาลใจ | คำพูดคำพูดของพรรคเดโมคริตุส

ตาย เหวยเซ่อ คือความดีอันสูงสุดและเป็นที่มาของสรรพสิ่งทั้งปวง” – เดโมคริตุส

ตาย แพทย์ที่ดีที่สุดในโลก คือ อาหาร การพักผ่อน และความสุข” – เดโมคริตุส

“ผู้ที่เรียนรู้มากย่อมรู้มาก ใครก็ตามที่สังเกตมากก็จะรู้มาก ใครก็ตามที่เรียนรู้มากก็มีเรื่องให้บอกมากมาย” – เดโมคริตุส

“ผู้กล้าหาญที่สุดคือผู้ที่รักษาความคิดเห็นของตนต่อความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่” – เดโมคริตุส

ฉันควรรู้อะไรอีกเกี่ยวกับพรรคเดโมคริตุส?

ผู้หญิงปิดตาและพูดว่า: "ความสุขไม่ได้อยู่ในทรัพย์สมบัติหรือทองคำ ความรู้สึกแห่งความสุขอยู่ที่บ้านในจิตวิญญาณ" - พรรคเดโมแครต
9 คำคมเดโมคริตุส | ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างแรงบันดาลใจ | คำพูดที่ดีที่สุดจากพรรคเดโมคริตุส

Democritus of Abdera เป็นนักคิดที่โดดเด่นและมักถูกเรียกว่า "บิดาแห่งอะตอมนิยม"

นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลที่น่าสังเกต แต้มมากกว่า เขา:

  1. ทฤษฎีอะตอม: เดโมคริตุสเป็นที่รู้จักจากทฤษฎีอะตอมของเขา เขาเชื่อว่าจักรวาลประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆ ที่แบ่งแยกไม่ได้ ซึ่งเขาเรียกว่า "อะตอม" แนวคิดนี้แหวกแนวและขัดแย้งกับมุมมองร่วมสมัยหลายประการเกี่ยวกับ ธรรมชาติ ของเรื่อง
  2. นักวัตถุนิยม: พรรคเดโมคริตุสเป็นนักวัตถุนิยมที่เข้มงวด เขาเชื่อว่าทุกสิ่งในจักรวาลรวมทั้งจิตวิญญาณนั้นถูกสร้างขึ้นจากอะตอม
  3. ญาณวิทยา: ด้านความรู้เขาเชื่อว่าประสาทสัมผัสของเรามักจะหลอกลวงเรา ความรู้ที่แท้จริงสามารถบรรลุได้ผ่านทางจิตใจและเหตุผลเท่านั้น
  4. จริยธรรม: แม้ว่าเขาจะเป็นที่รู้จักดีที่สุดจากทฤษฎีอะตอมของเขา แต่พรรคเดโมคริตุสก็เขียนเช่นกัน เกี่ยวกับจริยธรรม. เขาเน้นย้ำถึงการมุ่งมั่นเพื่อชีวิตที่สมดุลและหลีกเลี่ยงความสุดขั้ว
  5. งานหาย: น่าเสียดายที่งานเขียนของเขาส่วนใหญ่สูญหายไป สิ่งที่เราทำในวันนี้ เกี่ยวกับ รู้จักเขาส่วนใหญ่มาจากแหล่งทุติยภูมิและชิ้นส่วน
  6. มีอิทธิพล: แม้จะสูญเสียผลงานของเขาไป แต่พรรคเดโมคริตุสก็มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลัง ทฤษฎีอะตอมของเขาถูกนำมาใช้และพัฒนาเพิ่มเติมโดยนักวิทยาศาสตร์ เช่น จอห์น ดาลตัน ในยุคปัจจุบัน
  7. ร่วมสมัยของโสกราตีส: พรรคเดโมคริตุสอาศัยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับโสกราตีส แต่ไม่เหมือนกับโสกราตีสที่นักเรียนของเขารักษามุมมองและวิธีการไว้ (โดยเฉพาะเพลโต) ความคิดของพรรคเดโมคริตุสส่วนใหญ่รอดพ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากนักวิจารณ์รุ่นหลังเท่านั้น
  8. ปรัชญาและวิทยาศาสตร์: มุมมองของพรรคเดโมคริตุสเป็นสะพานเชื่อมระหว่างปรัชญาและวิทยาศาสตร์ เขาพยายามค้นหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์สำหรับโลกรอบตัวเขา แทนที่จะอาศัยคำอธิบายที่เหนือธรรมชาติหรือเทววิทยาเพียงอย่างเดียว
  9. ตลกและ อารมณ์ขัน: มักกล่าวกันว่าพรรคเดโมคริตุสเป็นที่รู้จักในนาม “ปราชญ์ผู้หัวเราะ” เพราะเขาเชื่อว่าความสุขและเสียงหัวเราะเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่ดี

ปรัชญาและทฤษฎีของพรรคเดโมคริตุสไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์เท่านั้น ความหมายสำคัญแต่ยังเป็นเพราะพวกเขาคาดหวังแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาสมัยใหม่มากมาย อิทธิพลและแนวความคิดของพระองค์ให้ข้อมูลเชิงลึกอันน่าทึ่งแก่จิตใจของชาวกรีกโบราณ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพรรคเดโมคริตุส

คนสองคนเดินบนชายหาดพร้อมคำพูด: "คนที่กล้าหาญที่สุดคือคนที่เก็บความคิดเห็นของตนไว้กับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่" - พรรคเดโมแครต
9 คำคมเดโมคริตุส | ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างแรงบันดาลใจ

พรรคเดโมคริตุสคือใคร?

เดโมคริตุสเป็นนักปรัชญาชาวกรีกโบราณที่มีชีวิตอยู่ระหว่าง 460 ถึง 370 ปีก่อนคริสตกาล อาศัยอยู่ เขามาจากเมือง Abdera ในเมือง Thrace และมักถูกเรียกว่า "บิดาแห่งลัทธิปรมาณู"

เดโมคริตุสรู้จักกันดีที่สุดในเรื่องอะไร?

พรรคเดโมคริตุสเป็นที่รู้จักดีที่สุดจากทฤษฎีอะตอมของเขา เขาตั้งสมมติฐานว่าทุกสิ่งในจักรวาลประกอบด้วยหน่วยที่แบ่งแยกไม่ได้เรียกว่าอะตอม

หลักการสำคัญของทฤษฎีอะตอมของเขาคืออะไร?

พรรคเดโมคริตุสเชื่อว่าอะตอมไม่เปลี่ยนแปลง แบ่งแยกไม่ได้ และเป็นนิรันดร์ พวกมันเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ว่างและสามารถรวมกันเป็นโครงสร้างและวัตถุที่ซับซ้อนได้

พรรคเดโมคริตุสเขียนเกี่ยวกับอะตอมเท่านั้นหรือ?

ไม่ แม้ว่าทฤษฎีอะตอมของเขาจะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี แต่เขายังได้เขียนหัวข้ออื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงจริยธรรม ญาณวิทยา และจักรวาลวิทยา

มีผลงานของ Democritus ที่ยังมีชีวิตอยู่มากมายหรือไม่?

น่าเสียดายที่งานเขียนของเขาส่วนใหญ่สูญหายไป สิ่งที่เราทำในวันนี้ เกี่ยวกับ รู้จักเขาส่วนใหญ่มาจากแหล่งทุติยภูมิและชิ้นส่วน

พรรคเดโมคริตุสคิดอย่างไรเกี่ยวกับความรู้ของมนุษย์?

เขาเชื่อว่าประสาทสัมผัสของเรามักจะหลอกเราได้ ความรู้และความเข้าใจที่แท้จริงสามารถบรรลุได้ผ่านทางจิตใจและเหตุผลเท่านั้น

พรรคเดโมคริตุสมีอิทธิพลต่อนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังอย่างไร

แม้จะสูญเสียผลงานหลักของเขาไป แต่พรรคเดโมคริตุสก็มีอิทธิพลสำคัญต่อนักคิดรุ่นต่อๆ ไป ทฤษฎีอะตอมของเขาถูกนำไปใช้โดยนักปรัชญารุ่นหลัง เช่น เอพิคิวรัส และนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เช่น จอห์น ดาลตัน

ทำไมบางครั้งเขาถึงถูกเรียกว่า “ปราชญ์ผู้หัวเราะ”?

พรรคเดโมคริตุสเชื่อในความสำคัญของความสุขและเสียงหัวเราะในชีวิต ว่ากันว่าเขามักจะหัวเราะและเน้นย้ำถึงด้านบวกของชีวิต

พรรคเดโมคริตุสเป็นคนร่วมสมัยของโสกราตีสหรือไม่?

ใช่ เขาอาศัยอยู่พร้อมกับโสกราตีส ขณะที่โสกราตีสกำลังสอนอยู่ในเอเธนส์ เดโมคริตุสได้เดินทางไปยังหลายส่วนของโลกที่รู้จักในขณะนั้นและรวบรวมความรู้

dieses คำถามที่พบบ่อยจะให้ภาพรวมโดยย่อของ ชีวิตและความคิดของพรรคเดโมคริตุส

อย่างไรก็ตาม ใครก็ตามที่สนใจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปรัชญาของเขาควรดูวรรณกรรมและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อนี้

กราฟิกสำหรับคำขอ: สวัสดี ฉันต้องการทราบความคิดเห็นของคุณ แสดงความคิดเห็นและแชร์โพสต์ได้ตามสบาย

เขียนความเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *