ข้ามไปที่เนื้อหา

สุภาษิต

ปล่อยวาง สุภาษิต - ปัญญา - อุปมาที่สวยงามเกี่ยวกับ "ปล่อยวาง"

ละทิ้งคำกล่าวที่ว่า 20 ปัญญาชีวิต

ทิ้งคำพูด - ภูมิปัญญาแห่งชีวิต ปล่อยวาง ภูมิปัญญาของชาวฮาวาย "กะลา" - "การปล่อยวางคืออิสระที่แท้จริง" - สุภาษิต ✌️