ข้ามไปที่เนื้อหา
อะไรคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการปล่อยวาง?

อะไรคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการปล่อยวาง?

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18 เมษายน 2022 โดย Roger Kaufman

ความตึงเครียดระหว่างการยึดไว้กับการปล่อยวาง

ตรงกันข้ามกับการปล่อยวางก็มีเหตุผลเช่นกัน ของคุณ ชีวิต และโลกรอบตัวคุณไม่ใช่แค่ขาวดำ

สูตรง่ายๆ ของการปล่อยวางสิ่งที่คิดว่าไม่ดีและยึดมั่นในความดีนั้นใช้ได้จริงในขอบเขตที่จำกัดในความเป็นจริงที่มีสีสันด้วยการไล่ระดับที่ไม่สิ้นสุด

เช่นเดียวกับในด้านอื่นๆ ของชีวิต ความตึงเครียดระหว่างการยึดมั่นและการปล่อยวางมักจะเป็นไปตามคติพจน์ที่ว่า ปริมาณยาทำให้เกิดพิษ

การปล่อยวางคือการละทิ้งความรับผิดชอบ

แม่กับลูกสาวคุยกันดีๆ บนม้านั่งในสวนสาธารณะ

การตัดสินใจและดำเนินการนั้นมักไม่ใช่เรื่องง่าย ของคุณ ใจ และความรู้สึกสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

ความไม่แน่นอนเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์เสมอ การปล่อยวางหมายถึงการละทิ้งความรับผิดชอบและ Vertrauen เพื่อลงทุนล่วงหน้า

ของคุณ ประสบการณ์ และสถานการณ์ในชีวิตของคุณแสดงให้คุณเห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว่าคุณรักษาและได้รับความปลอดภัยโดยยึดมั่นในมุมมองและพฤติกรรมของคุณ

ตรงกันข้ามกับ ไปกันเถอะ ช่วยให้คุณควบคุมความต้องการและงานในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างคงที่ ในไดนามิก ชีวิต พารามิเตอร์เปลี่ยนไป

อะไร heute ถูกอาจจะล้าสมัยและผิดในวันพรุ่งนี้ คุณถูกท้าทายอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบสถานการณ์จริงและปรับทัศนคติของคุณอย่างยืดหยุ่น

เมื่อทรงตัว ยึดมั่นและปล่อยวาง สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและประสบการณ์ส่วนตัวอันมั่งคั่งมีผลถาวร

การตัดสินใจของคุณสำหรับบางสิ่งมักจะในเวลาเดียวกันกับการตัดสินใจกับทางเลือกที่นับไม่ถ้วน คุณต้องมีเข็มทิศจรรยาบรรณภายในซึ่งเป็นแนวทางของตัวละคร

ถืออยู่ตรงข้ามกับ การปล่อยวางไม่ใช่ ในทางที่ไม่ดีและในทางกลับกัน ชีวิตของคุณเคลื่อนไปมาระหว่างเสาที่ปราศจากค่าเชิงสาเหตุทั้งสองนี้

ความสมดุลของ กลุ่มความสัมพันธ์ทางสังคม

1610 IMG
ยอดคงเหลือ สร้างระหว่างสุขกับทุกข์

มีไม่กี่สถานการณ์ในชีวิตที่แสดงให้คุณเห็นถึงความสั่นคลอนระหว่างการยึดมั่นและ ไปกันเถอะ เช่นความสัมพันธ์ทางสังคมของคุณ

Familie, เพื่อน, คนรู้จัก, เพื่อนร่วมงานและผู้ติดต่อระหว่างบุคคลทั้งหมดมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถแบ่งเปียนี้ออกเป็นสองกลุ่มคร่าวๆ ความสัมพันธ์ของคุณเป็นความจริงทางชีววิทยา

โดยปกติแล้ว คุณจะมีผลกับพื้นฐานแบบคงที่ของการเชื่อมต่อได้ในระดับที่จำกัดเท่านั้น

พูดเปรียบเปรย เป็นไปได้สำหรับคุณที่จะกำหนดแรงกระตุ้นภายในอุปสรรคการชน ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดหรือหลวมกว่านั้นยังคงเชื่อมโยงกับถนนและเส้นทางชีวิตพื้นฐานทั่วไป

คุณสามารถโน้มน้าวเพื่อนร่วมงานและผู้ติดต่อที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ทางเศรษฐกิจของคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณมีทางเลือกระหว่างการรักษาและ ไปกันเถอะ สู่ระดับความเป็นอยู่ของคุณ

ความขัดแย้งระหว่างความมั่นคงและเสรีภาพเกิดขึ้นอย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะในด้านของชีวิตนี้ ตามความสมดุลที่สาม ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคุณเลือกโดยสมัครใจ คุณพูดคุยกับเพื่อนและคนรู้จัก

เพื่อนซี้และคนรู้จักที่เป็นกันเองแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการยึดมั่นและปล่อยมือ

การจำแนกกลุ่มความสัมพันธ์ทางสังคมของคุณอย่างคร่าวๆ นี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นด้วยรูปแบบและการพึ่งพาที่หลากหลาย

ปล่อยไว้หรือปล่อยไป - ตรงกันข้ามกับการปล่อยวาง

ติดลวดหนาม

อดีต, ปัจจุบัน และอนาคต

ไม่ว่าคุณจะยึดมั่นและ Loslassen ต้องการและควรมีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านความตึงเครียดระหว่างอดีตและปัจจุบันของคุณ

การเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์กำหนดให้คุณประเมิน และหากจำเป็น ให้ทำการปรับเปลี่ยนที่จะมีผลในอนาคตเช่นกัน

ข้อกำหนดนี้จะชัดเจนมากเมื่อบุตรหลานของคุณอยู่กับคุณ แก่กว่า และใหญ่ขึ้น พูดตรงๆ จะถึงเวลาที่คุณไม่สามารถทำได้อีกต่อไปและไม่ต้องการที่จะจับมือลูกของคุณ

ในกรณีนี้ การปล่อยวางไม่ได้ตรงกันข้ามกับการยึดมั่น ในแง่มุมบางส่วน การปล่อยวางเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงจากคุณ ซึ่งคล้ายกับแรงกระตุ้นและการแก้ไข

ในความสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณ สัมพันธ์ คุณสามารถทำสิ่งที่ตรงกันข้ามได้ด้วยการปล่อยให้ไป คุณเปิดเผยรายละเอียดและด้วยเหตุนี้จึงรักษาความผูกพัน

หากโลกของคุณเป็นเพียงสีขาวดำ สิ่งที่ตรงกันข้ามกับการยึดมั่นอย่างเข้มงวดและการปล่อยปละละเลยไปอย่างไม่ระมัดระวังก็ไม่สามารถประนีประนอมกันได้

มีความหมาย การปล่อยวางเกิดขึ้นเมื่อคุณตัดสินใจต่อต้านนิสัยไม่ดี การยึดมั่นอย่างมีความรับผิดชอบ ให้ความคุ้มครองและช่วยให้มีประสบการณ์ในการรู้ เหวยเซ่อ ที่จะแปลง

ชั่งน้ำหนักและคำนวณผลที่ตามมา – ตรงข้ามกับการปล่อยวาง
คำถามในชีวิตไม่กี่ข้อประกอบด้วยความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนกว่าคำถามที่ว่าตรงกันข้ามหรือไม่
การปล่อยวางถือไว้

การผสมผสานทางชีวภาพของการดำรงอยู่ของคุณต้องได้รับการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง

เรื่องนี้มีความชัดเจนมากกว่าในโลกของการทำงานในบางด้าน ดี
เงื่อนไขเริ่มต้นต้องไม่เท่ากันมากกว่านี้

บางทีคุณอาจทำงานเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อทำงาน ในพื้นที่นี้ คุณสามารถเห็นคุณค่าของการรักษาไว้เป็นกำลังใจ การปล่อยวางถือเป็นเสรีภาพ

คุณมีอิสระที่จะตัดสินใจว่าจะปล่อยมือหรือทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการประเมินความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ

สำหรับทุกการตัดสินใจ คุณจะต้องจ่ายในราคาที่คุณชั่งได้และยอมรับได้ เทียนที่มีพิษและเย้ายวนชวนให้นึกถึงความสะดวกสบาย นิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณี

จับได้ก็ตีความว่ากลัวปล่อยไปอย่าง ความกล้าหาญ. การให้คะแนนเหล่านี้ถือว่า
การปล่อยวางมีทั้งด้านดีและร้าย และในทางกลับกัน

มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่กำหนดความดีความชั่ว - ตัวคุณเอง

กราฟิกสำหรับคำขอ: สวัสดี ฉันต้องการทราบความคิดเห็นของคุณ แสดงความคิดเห็นและแชร์โพสต์ได้ตามสบาย

เขียนความเห็น

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *