ข้ามไปที่เนื้อหา

ใช้ชีวิตทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้าย

ชีวิตคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา

ชีวิตคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา ชีวิตลับ

ชีวิตคือสิ่งที่เราสร้างขึ้น - คำคมชีวิต - บางชีวิตเป็นเพียงการเดินรอบนาฬิกา ใช้ชีวิตทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายของคุณ 💓 💓