ข้ามไปที่เนื้อหา

Franklin D. Roosevelt

นักการเมืองชาวอเมริกันเป็นประธานาธิบดีคนที่ 1933 ของสหรัฐอเมริการะหว่างปี 1945 ถึง 32