ข้ามไปที่เนื้อหา

อาเรีย

เพลงทั่วโลก "ยืนเคียงข้างฉัน"

เพลงทั่วโลก "ยืนเคียงข้างฉัน"

จากสารคดีที่ได้รับรางวัล "Playing for Change: Peace Through Music" สู่เพลง "Songs Around the World" เรื่องแรกจากหลายๆ เพลง
ดนตรีคลาสสิกโดยนักดนตรีมีส่วนในเพลง ซึ่งทำให้เพลงมีความพิเศษ โปรดดูวิดีโอที่ XNUMX ทันที แต่ระวังอาจติดต่อได้ 🙂