ข้ามไปที่เนื้อหา

ยึดมั่นและปล่อยวาง

อะไรคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการปล่อยวาง?

อะไรคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการปล่อยวาง?

ความโค้งของความตึงเครียดระหว่างการยึดไว้กับการปล่อยวาง สิ่งที่ตรงกันข้ามกับการปล่อยวางก็มีเหตุผลเช่นกัน ชีวิตของคุณและโลกรอบตัว... Read More »อะไรคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการปล่อยวาง?