ข้ามไปที่เนื้อหา

ความปรารถนา

คำนิยามอุปมาคืออะไร

แสดงความปรารถนา - ฉันจะแสดงความปรารถนาของฉันได้อย่างไร?

แสดงความปรารถนา - การพัฒนาและการเปิดเผย - หากคุณถามคำถามอย่างแน่ชัดว่าจะทำอย่างไรให้เป็นจริงได้ดีที่สุด ให้ตรวจสอบกับรายการตรวจสอบนี้ ❤️