ข้ามไปที่เนื้อหา

เพื่อสนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่ การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่า

จำไว้: การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการละทิ้งความดี หมายถึงการปล่อยวางสัมภาระที่ขัดขวางไม่ให้คุณสัมผัสประสบการณ์ที่ดีได้อย่างเต็มที่